legal notice

1. pravno obvestilo spletne strani WWW.VINSKISAFARI.SI

Vse pravice, vseh spletnih strani www.vinskisafari.si so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletni strani www.vinskisafari.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine podjetja DOMUS TUBERIS D.O.O., ter z njo povezanih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.vinskisafari.si

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.vinskisafari.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnih strani www.vinskisafari.si v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja DOMUS TUBERIS D.O.O..

Pravno obvestilo lahko podjetje DOMUS TUBERIS D.O.O. kadarkoli spremeni, in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

2. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Podjetje DOMUS TUBERIS D.O.O. spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletni strani www.vinskisafari.si ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo. Za namene statistike si pridržujemo zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani, nam boste zaradi korespondence, registracije na spletnih straneh, prejemanja kratkih sporočil, nakupa ali sodelovanja v spletnih nagradnih igrah itd., zaupali svoje osebne podatke. Podjetje DOMUS TUBERIS D.O.O. jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen s katerim ste nam jih posredovali.

Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja, spletna stran vsebuje t.i. piškote (Cookies).

Prostor, v katerem se nahaja strežnik spletne strani, je ustrezno fizično varovan.

3. Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe

Zaradi varnostnih razlogov, kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem uporabnikom,  uporabljamo programe za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov.

4. Izključitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu www.vinskisafari.si so informativne narave. Trudimo se za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Podjetje DOMUS TUBERIS D.O.O. ne odgovarja za vsebine besedil, ki so objavljene s strani skrbnikov pogodbenih partnerjev.

Podjetje Domus tuberis d.o.o. ne more biti odgovorno za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, do katere je mogoče dostopati do spletne strani www.vinskisafari.si, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. Podjetje Domus tuberis d.o.o. tudi ni odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.vinskisafari.si.

Pridružujemo si pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.vinskisafari.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

5. Zunanje povezave

Zaradi prikladnosti lahko nekatere spletne strani ali podstrani www.vinskisafari.si, z namenom podajanja celovitih turističnih informacij vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.vinskisafari.si ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot se jih drži naše podjetje. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost podjetja Domus tuberis d.o.o. za vse primere izključena.

6. Avtorske pravice/Copyright

Ta spletna stran vsebuje materiale, ki so zaščiteni po avtorskem/copyright pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih/copyright pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih/copyright pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih/copyright pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

7. Družbena omrežja

Zapisi v Facebookovi aplikaciji na spletnih straneh www.vinskisafari.si so odraz avtorjeve osebne ocene in mnenja, in ne predstavljajo stališča podjetja Domus tuberis d.o.o..

Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo ali spremenimo katerikoli zapis, objavljen preko Facebook aplikacije na spletnih straneh www.vinskisafari.si, ki kakorkoli krši pravice drugih ali je na kakršenkoli način nezakonit, žaljiv, sramotilen, vulgaren ali kakorkoli drugače sporen.

Podjetje Domus tuberis d.o.o.  ni odgovorno za osebna mnenja, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na družbenih omrežjih Twitter in Instagram, Facebook.